Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Čtrvrtý Byznys-den Euroasijského ekonomického společenství v Ostravě 2019

6. června 2019

Program Dnů Ruska počínaje rokem 2011 začal zahrnovat také akce na podporu vzájemného obchodu, spočívající v mezinárodní konferenci zpravidla doprovázenou exkurzí do některého z významných, na Východ exportujících podniků, v Moravskoslezském kraji. Tato akce měla jediný obdobný protějšek v rámci prezentací ruských regionů a podniků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, jinde podobná možnost setkání českých a ruských podnikatelů nebyla (a dosud není).

Od roku 2016 se pak cílové teritorium Ruska rozšiřuje na Euroasijský ekonomický svaz, zahrnující též Arménii, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán. S výjimkou Kyrgyzstánu, který nemá diplomatické zastoupení v ČR, proběhl první ročník Byznys dne EAES na úrovni velvyslanců všech přítomných zemí, zastoupeny byly obchodní a průmyslové komory těchto zemí, i představitelé Euroasijské komise, na programu byla mj. prezentace integračního procesu EAES i výklad odlišností ekonomik a priorit jednotlivých členských zemí.

Pro rok 2019 si organizátoři vytýčili za cíl učinit nějakou zásadní změnu v dramaturgii. Volba padla na sled exkurzí do několika podniků v jednom dni, pro který se použil anglický název "road-show." Nyní ovšem byla důležitá volba, které podniky navštívit. Po zralé úvaze a po konzultaci s představiteli Moravskoslezského kraje a se spoluorganizátorem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, bylo rozhodnuto nabídnout pohled na první pohled nenápadné společnosti v menších městech mimo Ostravu, které jsou velmi úspěšné na trzích EAES a doplnit je o lokalitu, která má všechny předpoklady využít synergického efektu všech úspěšných okolo - k ekonomické úspěšnosti vlastní. Těmto společnostem více otevřít okno do teritoria EAES a zástupcům zemí EAES ukázat, že úspěšný rozvoj a pověst kraje mnohdy nestojí pouze na velkých průmyslových komplexech.

Exkurzi do IMCoPharmy navrhlo Sdružení pro rozvoj MSK jako ukázku "podnikatelským duchem mladé" a progresívní firmy se 100% exportem na Východ, návrh zapojit do akce Letiště Ostrava vzešel z diskuse s náměstkem hejtmana MSK pro dopravu, TONAK byl vybrán spontánně jako firma s tradicí, jakou se může v kraji pochlubit jen málo podniků, stejně jako s proslulostí jeho značky doma i ve světě. Podle reakce účastníků se tento "mix" velmi líbil a trefil se do očekávání toho, co zamýšleli vidět.

Význam konání podtrhla účast mimořádného a zplnomocněného velvyslance Republiky Arménie v ČR J. E. Ašota Ovakimjana, generálního konzula Ruské federace se sídlem v Brně pana Alexandra Budajeva, přítomnost obchodních radů Ruské federace a Republiky Kazachstán, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Rusko-české smíšené obchodní komory i reprezentantů byznysu z celé ČR.

Po exkurzi v IMCoPharmě, kde se hosté nejen seznámil s historií společnosti, současnou produkcí a i záměry rozšiřování obchodních kontaktů, ale především ocenili bezchybně připravený časový plán, pozornost hostitelů i možnost ochutnat doplňkovou produkci v podobě výtečné čokolády, se účastníci přesunuli na mošnovské letiště Leoše Janáčka. Zde hosty přivítal náměstek hejtmana kraje pro dopravu pan Jakub Unucka, posléze v odletové hale proběhla malá konference.

Vedení letiště připravilo zajímavou exkurzi po letišti, kde zrovna přistávaly a startovaly charterové lety na Mallorcu a Krétu, a účastníci tak shlédli prostory normálním cestujícím nepřístupné. Exkurzi doplnila návštěva společnosti Job Air, která na území letiště provozuje letecký opravárenský závod, kde mohli účastníci spatřit na vlastní oči rozebraná letadla s imatrikulačními znaky Ruské federace a třeba i Indie.

Tečku za road-show učinila návštěva společnosti TONAK, která v tomto roce slaví 220 let své existence. Po stručném přehledu historie a vysvětlení tradičních postupů výroby klobouků a dalších pokrývek hlavy byli účastníci pozváni do vzorkovny, kde si mohli nejen prohlédnout, ale i zakoupit kterýkoliv z modelů, které TONAK ve svém současném katalogu nabízí. Vzhledem k velkoobchodní ceně pouze málo přítomných odolalo této lákavé nabídce a tak kvalitu značky TONAK nyní ocení mnohý diplomat nebo jeho partnerka.

Na Byznys den tradičně navázal slavností večer u příležitosti státního svátku Ruské federace "Den Ruska", připadající kalendářně na 12. červen. Vystoupení Pěveckého sdružení moravských učitelů ve své 116. sezóna (PSMU bylo založeno v roce 1903 v Kroměříži) přiblížilo posluchačům sborovou tvorbu nejen ruskou a českou, ale také dalších skladatelů, klasických i soudobých. Potlesk několika desítek posluchačů, včetně prvního náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, a kytice Ostravského klubu Ruský Dům byly odměnou i pro honorárního konzula Zedníka, který zpíval ve skupině prvních tenorů. Tečku za večerem učinilo přátelské setkání u číše vína.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě