Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

II. ročník mezinárodní konference „Byznys den Euroasijského ekonomického svazu Ostrava 2017“

8. června 2017

Ve čtvrtek 8. června 2017 se v Clarion Congress Hotelu Ostrava konal druhý ročník mezinárodní konference „Byznys den Euroasijského ekonomického svazu Ostrava 2017“. Jedná se jednu z akcí probíhajících „Dnů Ruska v Ostravě“, o nichž bližší informace naleznete na jiném místě.

Konference byla již od roku 2009 desátou akcí na podporu (nejen) moravskoslezských exportérů směrem na Východ, organizovanou honorárním konzulátem RF v Ostravě a Rusko-českým vědeckým a kulturním fórem, o.p.s. ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Rusko-českou smíšenou obchodní komorou.

Díky silnému zastoupení Euroasijské komise měli účastníci možnost seznámit se se schématy fungování této hospodářské unie a jeho výkonného aparátu – komise. Účast tří velvyslanců zemí EAES také ukázala, že zájem o rozvoj obchodu má podporu oficiálních orgánů členských zemí. Poprvé zde vystoupil zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR, které dobře chápe úlohu ekonomické diplomacie při podpoře exportu i importu.

Aby akce nebyla jen formální záležitostí, pořadatelé připravili pro účastníky i pestrý doprovodný program. Již 6. června proběhl v Golf & Ski Resortu na Ostravici golfový turnaj „O pohár honorárního konzula RF v Ostravě“, jehož se zúčastnily téměř tři desítky hráčů. Absolutním vítězem a držitelem putovního poháru na nejbližší rok se stal Vratislav Svoboda z J&T Bank Praha. Honorární konzul Zedník se ve své kategorii umístil na druhém místě.

Konference byla tradičně v předvečer konání zarámována slavnostním setkáním čestných hostů s primátorem statutárnímo města Ostrava panem Tomášem Macurou. Vlastního zahájení se zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák a předseda KHK MSK pan Jan Březina.

Ve svých úvodních projevech se velvyslanci tří zemí EAES, tedy J.E. Tigran Seranian za Republiku Arménie, J.E. Valerij Kurďjukov za Republiku Bělarus a J.E. Seržan Abdykarimov plus obchodní rada Sergej Stupar za Ruskou federaci vyzdvihli zájem svých zemí na rozvoji obchodní výměny s Českou republikou a ocenili, že po přechodné stagnaci či dokonce poklesu následuje nárůst jejího objemu. Velvyslanec Abdykarimov také připomenul, že EXPO v Astaně přitáhne pozornost mnoha činitelů obchodu Východ – Západ, tedy Kazachstán v nejbližších měsících může být významnou půdou pro navazování nových obchodních kontaktů.

Velké pozornosti se těšila přednáška Sergeje Šuchna, ředitele Odboru ekonomické integrace Euroasijské ekonomické komise, která byla zaměřena na cíle a prostředky integrace EAES. Důležitým prvkem integrace je propojení dopravní infrastruktury, proto navazující prezentace Sergeje Negreje, náměstka ředitele Odboru rozvoje infrastruktury EAK osvětlila cíle pěti členských zemí i v této oblasti.

Natalija Podgoreckaja, viceprezidentka Fondu mezinárodního obchodu osvětlila, jak lze pomáhat firmám, hodlajícím se etablovat na trhu EAES a na jaké aspekty se zahraniční společnosti musí připravit, třeba s podporou FMO. Její přednášku doplnil Dmitrij Ježov, vedoucí odd. mezinárodních vztahů Odboru evropské integrace, který hovořil o vstřícné politice EAK vůči zahraničním firmám, uvažujícím o zakládání společných podniků na území unie.

Zástupci obou českých ministerstev, pan Pavel Bobek za MZV a pan Jiří Pytlíček za MPO podtrhli význam akcí na podporu ekonomické diplomacie a seznámili účastníky s postupy a záměry svých ministerstev na tomto poli. Petr Fiala ze SBERBANK nastínil možnosti financování obchodních či investičních projektů českých subjektů v zemích EAES a vyjádřil naději na další růst obchodních aktivit českých firem směrem na Východ.

V bloku českých firem a podnikatelů, kteří pronikli nebo hodlají působit na trzích EAES se prezentovala společnost BORCAD cz z Fryčovic, dodavatel sedadel a interiérů expresních vlaků, s jehož výrobky se mnozí setkali cestou aeroexpresem z Šeremetěva nebo Domodědova do centra Moskvy. Právníci ze společnosti PRK Partners upozornili na to, že s každým obchodem nastává riziko sporů a hovořili o způsobu řešení právních sporů českých podnikatelů na území EAES. Společnost EKOVA ELECTRIC prezentovala své úsilí v oblasti elektromobility a nabídla stranám EAES svá řešení, např. pro lázeňská města či pro centra měst, kde se uvažuje o vyloučení či omezení tradiční dopravy na bázi spalovacích motorů. Pojišťovna P VZP zakončila tento blok nabídkou celé škály produktů pojištění pro podnikatele z ČR na území EAES a naopak.

Závěrečný kulatý stůl se nesl ve znamení hodnocení akce ze strany těch, kteří se účastnili všech předcházejících ostravských konferencí. Na české straně to byl dlouholetý činovník HK a KHK ČR a současný prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pan Pavel Bartoš, na straně ruské potom delegát Obchodní a průmyslové komory Ruské federace v Praze pan Vladimir Mikojan. Pan Sergej Šuchno na závěr diskusního bloku osvětlil ambice i hranice Euroasijské komise v procesu integrace, opírajícím se především o volný pohyb zboží, služeb a osob, nikoliv směřujícímu k federalizaci či jinému omezování suverenity účastnických zemí.

Úplnou tečku za konferencí učinil místopředseda organizačního výboru pan Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který vyjádřil naději na prospěšnost konání podobných akcí i v dobách budoucích a pozval účastníky na třetí ročník v roce 2018.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě