Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák přijal generálního konzula RF Alexandra Budajeva a honorárního konzula RF Aleše Zedníka

6. února 2017

V pondělí 6. února 2017 na krajském úřadě přijal hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák generálního konzula Ruské federace v Brně pana Alexandra Budajeva a honorárního konzula Ruské federace v Ostravě pana Aleše Zedníka. Na ruské straně se schůzky zúčastnil také atašé GK pan Sergej Miťjájev, na české straně pak vedoucí oddělení zahraničních styků KÚ pan Tomáš Fiedler.

Zatímco generální konzul se s hejtmanem Vondrákem setkali poprvé, honorárního konzul Zedníka spojuje s nynějším hejtmanem, dříve rektorem Vysoké školy báňské – Ostravské univerzity – více aktivit, zejména díky Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóra a jeho akcím na podporu rusko-české vědecké spolupráce.

Jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, neboť generální konzul ovládá češtinu a hejtman zase ruštinu, což oběma usnadňovalo komunikaci na vážná i mírně nevážná témata. V centru pozornosti byla vědecká spolupráce, neboť rozvoj vzdělanosti je podle hejtmana Vondráka významným prvkem restrukturalizace regionu a posunu od těžké práce k sofistikovanějším činnostem, logicky spjatým s vyššími výdělky. Politická reprezentace kraje má jednu z priorit zastavit odliv pracovních sil, zejména mladých absolventů škol, z Moravskoslezského kraje a spolupráce technických univerzit může být jedním z konkrétních kroků k naplnění zmíněných vizí. Obě strany se shodly také na podpoře všech akcí, otvírajícím dveře mezi Východem a Západem podnikatelům, exportérům či investorům. Na tomto místě honorární konzul Zedník jako organizační garant předal hejtmanu Vondrákovi osobní pozvání na „Byznys-den Euroasijského ekonomického svazu Ostrava 2017“ , který proběhne v červnu v rámci již desátých Dnů Ruska v Ostravě, a hejtman potvrdil, že v jeho pracovním kalendáři je tento termín již vyznačen.

Velká shoda mezi oběma stranami panovala také v tématech podpory aktivit ruské menšiny na území MS kraje, stejně jako péče o válečné hroby a památníky osvoboditelů – rudoarmějců. Kvalita této péče je v MS kraji na vysoké úrovni, což je především zásluha konkrétních představitelů samospráv měst, městysů a obcí, za což jim patří velké poděkování. Oslava osvobození Ostravy v dubnu bude pravděpodobně místem dalšího setkání obou stran, proto se konzulové i hejtman rozloučili s nadějí, že oslavám bude přát pěkné počasí a že setkání s veterány a pamětníky bude nejen projevem úcty, ale i generačním odkazem.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě