Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Mezinárodní konference INTERATOMENERGO OSTRAVA 2015 pod patronátem honorárního konzula

22. – 26. června 2015

Mezinárodní organizace INTERATOMENERGO, sídlící v Moskvě, sdružuje provozovatele jaderných elektráren, dodavatele různých komponent, řídících systémů, výzkumné ústavy a vývojová pracoviště, jejichž spojovacím článkem je využití ruských technologií a standardů JE. Jedním z úkolů jednotlivých členů je také formou výjezdní konference prodiskutovat aktuální otázky rozvoje technologií, bezpečnosti jaderné energetiky a v neposlední řadě všech souvislostí, spojených obecně s využitím energie. V roce 2015 se této role ujala akciová společnost Armatury Group z Dolního Benešova, zabývající se výrobou armatur, potrubních systémů včetně jejich příslušenství, v neposlední řadě též servisem a výrobkovými i technologickými inovacemi. Partnery i finančními podporovateli akce se stal Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava.

Záštitu i organizační garanci konferenci poskytl honorární konzul Ruské federace v Ostravě pan Aleš Zedník, díky Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru o.p.s. byl pro účastníky připraven program i zázemí jak pro odborná jednání, tak i pro poznání Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Účastníci byli ubytováni ve sportovně-rekreačním centru Buly Arény v Kravařích, avšak na sport a rekreaci v nabitém programu nezbylo příliš času. Od pondělního večera do středečního oběda probíhaly prezentace a odborné přednášky. Jednání konference zahájil honorární konzul, který představil Moravskoslezský kraj, seznámil účastníky se základními údaji o i informacemi o zajímavých místech, které činí z Moravskoslezského kraje destinaci vhodnou nejen pro kongresovou turistiku. Konference se zúčastnilo téměř čtyřicet představitelů firem z oblasti (nejen) jaderné energetiky, z toho polovina ze zahraničí, především z Ruské federace. Jednání konference probíhalo v ruském jazyce, který ovládali všichni přítomní čeští účastníci, pomoc tlumočníka byla pouze sporadická.

Třetí den konference měl ve své odpolední části první programovou vsuvku, kdy díky péči společnosti VÍTKOVICE Machinery Group měli účastníci možnost navštívit technické památky v Dolní oblasti Vítkovic a absolvovat krátkou exkurzi s průvodcem. V kongresovém centru Gong pak následoval seminář o rozvoji jaderné energetiky v MSK, který úzce souvisí s jaderným programem (v těch dobách) národního podniku VŽKG, nastartovaným v roce 1974. Seminář zahájil a účastníky konference pozdravil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Josef Babka. Konzul Zedník připravil výklad o začátcích výzkumu a vývoje materiálů a technologií pro JE, neboť v letech 1982 – 1991 pracoval v podnikovém výzkumném ústavu strojírenském a metalurgickém. K dnešnímu stavu jaderného programu připravil prezentaci (v bezvadné ruštině) ředitel současného výrobce VÍTKOVICE Power Engineering pan Oleg Hruška. VPE jsou na světě jediným výrobcem, který je schopen dodávat komponenty pro všechny standardy JE. V závěru semináře vyjádřil náměstek Babka naději, že jaderná energie bude sloužit výhradně k mírovým účelům, což přítomní odměnili velkým potleskem. Zbývající podvečerní čas byl věnován prohlídce centra Ostravy.

Čtvrtý den konference probíhal od časných ranních hodin v areálu hostitele, společnosti Armatury Group. Po setkání s vedením společnosti a krátkém představení podniku následovala exkurze do výrobních, kompletačních a zkušebních provozů AG. Setkání bylo završeno společným obědem. Následně na pozvání ředitelky Slezského zemského muzea paní Jany Horákové se účastníci konference přepravili do Hrabyně, kde v Národním památníku II. světové války položením kytice uctili památku padlých rudoarmějců – osvoboditelů kraje. Následně v rámci prohlídky s komentářem honorárního konzula se seznámili s pohnutou historií kraje ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století a zažehnutím svíček u památníku všech padlých hrdinů si připomenuli 70. výročí vítězství nad fašismem a všechny, kteří v tomto boji položili své životy. Program pak pokračoval návštěvou Opavy, prohlídkou centra města i návštěvou nákupního centra Breda. Večerní „kulatý stůl“, spojený s odsouhlasením závěrečného protokolu konference a vyhodnocením odborného i doplňkového programu proběhl za účasti honorárního konzula, který účastníkům poděkoval za zájem o Moravskoslezský kraj, historii měst Ostrava i Opava a vyjádřil naději, že konference INTERATOMENERGO někdy příště opět zamíří do tohoto kraje.

Odměnou pro konzula a celý organizační tým RČVKF pak bylo vyjádření díků a kladného hodnocení ze strany účastníků konference, neboť v dosavadních letech takové péče, počínaje doprovodem od příletu z Prahy, přes vynikající ubytování a stravování, program v místě až pod odlet nebyla zvykem. Účastníci si tak odnášejí nejen nové odborné informace a poznatky, ale i vzpomínky na vysokou úroveň pohostinnosti v Moravskoslezském kraji.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě