Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Konference Investment Forum of Ostrava 2012 za účasti honorárního konzula

25. - 26. září 2012

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádalo již 13. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která proběhla v Ostravě ve dnech 25. – 26. září 2012 v prostorách Auly Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava s klíčovým podtitulem "Integrace, cesta ke zvýšení vzdělanosti, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti". Tradičním účastníkem konference byl pan Aleš Zedník, honorární konzul Ruské federace v Ostravě, neboť Rusko-české vědecké a kulturní fórum je řádným členem Sdružení.

Cílem konference bylo po roce opět představit unikátní a pilotní projekty v České republice, jejichž realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje s dopadem na celou ČR. Jedná se o Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, přípravu a realizaci sektorových dohod významných odvětví v kraji a integraci univerzit včetně přípravy vzniku výzkumné univerzity v Moravskoslezském kraji.

Součástí programu konference byly zajímavé panelové diskuze k výše uvedeným tématům, které se zaměří na výměnu zkušeností a hledání optimálního řešení identifikovaných problémů za účasti pana Mariana Lebiedzika, náměstka hejtmana MSK, Pavla Bartoše, viceprezidenta Hospodářské komory ČR, Jana Březiny, předsedy KHK MSK, rektorů VŠB-TU a Ostravské univerzity pánů Ivo Vondráka a Jiřího Močkoře a dalších zajímavých řečníků.

Na konferenci vystoupila řada expertů a představitelů zejména zahraničních institucí, které podobné projekty úspěšně řešily v minulosti. Honorární konzul se také sešel se zástupci vynálezců a zlepšovatelů (bývalými spolupracovníky z Výzkumného ústavu strojírenského a metalurgického VÍTKOVICE), s jejichž pomocí připravuje příští ročník mezinárodní konference "Doing Business With Russia", tentokrát zaměřené na obory těžebního a těžkého průmyslu.

Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády České republiky, ministr práce a sociálních věcí, ministr pro místní rozvoj, hejtman MSK a primátor statutárního města Ostravy, pro účastníky (zejména neostravské) byl zajištěn i další doplňkový odborný program.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě