Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Honorární konzul doprovodil misi MSK do Tomsku

16. - 20. listopadu 2009

Ve dnech 16. – 20. listopadu 2009 proběhla mise Agentury pro regionální rozvoj (ARR) do sibiřského města Tomsk. V rámci projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu rozvoje mezinárodních vztahů prostřednictvím neziskových společností spojili prostředky Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava a s finanční dotací MZV ČR se uskutečňují mise z Ostravy do Tomsku a z Tomsku do Ostravy, zaměřené na rozvoj investic a podnikání na bázi meziregionální spolupráce. Delegaci, složenou za zástupců ARR, Národního strojírenského klástru a Kanceláře hejtmana MSK, doprovodil na její misi honorární konzul Ruské federace v Ostravě pan Aleš Zedník.

Delegace byla přijata vedoucí odboru mezinárodních a regionálních vztahů Administrativy Tomské oblasti paní Nelli Stěpanovnou Krečetovou. Její prezentací a v následné diskusi s pracovníky odboru byli členové delegace seznámeni s prioritami oblasti při podpoře zahraničních investic a podnikání. Současně zástupce Kanceláře hejtman, pan Petr Krupa, předal gubernátorovi oblasti dopis hejtmana MSK pana Palase s konkrétními náměty na rozvoj meziregionální spolupráce.

V dalším pracovním programu se delegáti setkali s představiteli Tomské obchodní a průmyslové komory panem Arkadijem J. Eskinem, s náměstekm primátora města Tomsk pro ekonomiku a finance panem Anatolijem Petrovičem Abramovem, navštívili výstavu zaměřenou na inovativní úspory energií všeho druhu, navštívili průmyslový inkubátor, podporovaný městem Tomsk, studentský inkubátor, podporovaný Polytechnickou univerzitou a byli seznámeni s funkcí Tomské agentury pro zahraniční investice. Součástí mise byla i exkurze do průmyslového podniku Sibelektromotor, kde generální ředitel Konstantin Rolenovič Hotman provedl členy delegace jak divizí moderní slévárny, tak i divizí výroby elektromotorů.

Velmi podnětnou se stala návštěva Jižní sekce Zvláštní ekonomické zóny technicko-inovačního typu a Centra inovací a technologií, spojená s výkladem ekonomických pobídek a daňových úlev pro zahraniční investory a s příklady fungující spolupráce. V průběhu exkurze se delegáti seznámili s konkrétními formami inovačního podnikání v oblasti strojírenské výroby nebo povrchové úpravy plazmovým nanášením keramické vrstvy.

V závěrečném setkání u kulatého stolu se zástupci oblastních a městských orgánů, podnikatelských sdružení a rozvojových agentur bylo konstatováno, že „otevírání dveří“ na meziregionální úrovni je dobrým vkladem pro možnost budoucí ekonomické spolupráce na oboustranně výhodné bázi. Honorární konzul pan Zedník se v této souvislosti zajímal o činnost organizace „Dělovaja Rossija“ a o možnosti spolupráce s Rusko – českým vědeckým a kulturním fórem rokoval s místopředsedou představenstva panem Denisem Michajlovičem Molotkovem.

Na misi Ostrava – Tomsk bezprostředně navazuje reciproční mise Tomsk – Ostrava, vedená právě panem Molotkovem, která proběhne v následujícím týdnu.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě