Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Konzulární mise do městského obvodu Ostrava-Jih

4. listopadu 2009

Ve středu dne 4. listopadu 2009 honorární konzul Ruské federace pan Aleš Zedník navštívil radnici nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih, kde byl přijat starostou městského obvodu panem Karlem Sibinským a členy Rady městského obvodu.

Honorárního konzula na jeho misi doprovázel předseda správní rady Rusko-českého vědeckého a kulturního fóra, o.p.s. pan Milan Chromík. Pan starosta Sibinský seznámil oba pány se základní charakteristikou městského obvodu, který má více jak stodvacet tisíc obyvatel, s úspěchy i problémy, se kterými se potýká samospráva městského obvodu.

Velká pozornost byla věnována památníkům a válečným hrobům vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Ostravy v dubnu 1945. Právě na katastru městského obvodu byla tankisty Rudé armády a československé tankové brigády překročena řeka Odra a zahájen rozhodující útok na Moravskou Ostravu. Jak konstatoval honorární konzul, ruská strana si velmi váží toho, že za poslední čtyři roky jen v obvodu Ostrava-Jih byly vztyčeny dva nové pomníky na paměť hrdinství Rudoarmějců. Pan starosta Sibinský na tomto místě zdůraznil zájem obyvatel jeho obvodu o historii, týkající se konce války, a velkou úctu místních občanů k padlým osvoboditelům.

Další rozhovory se týkaly možné působnosti RČVKF v obvodu, spolupráce při organizování kulturních akcí nebo účinkování umělců z Ruské federace na akcích, pořádaných nebo dotovaných městským obvodem. V neposlední řadě byly řešeny otázky týkající se podnikatelských aktivit na území obvodu a jejich možného propojení do obdobně orientovaných městských rajonů spolupracujících měst v Ruské federaci. Podle slov místostarosty městského obvodu pana Lubomíra Košíka jsou zahraniční styky doménou města a jeho orgánů, zejména Kanceláře primátora. Městský obvod Ostrava-Jih, který sám o sobě by mohl být šestým největším městem v ČR, má zájem o navázání přímých vztahů, neboť obvodní samospráva by takto měla možnost zaměřit se na aktuální potřeby lidí ve svém městském obvodu.

Závěrečná neformální diskuse se týkala různých aspektů bydlení v městském obvodě, života národnostních menšin, kulturního a duchovního života a především investičního rozvoje v době nejtvrdších dopadů finanční krize a přípravy komunálních voleb v roce 2010.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě