Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Honorární konzul obdržel plaketu Ministerstva obrany ČR za péči o válečné hroby

15. října 2009

Ve čtvrtek 15. října 2009 proběhl v Památníku II. světové války v Hrabyni seminář, věnovaný péči o válečné hroby a památníky v Moravskoslezském kraji. Krajský úřad jej připravil pro představitele samospráv a pracovníky jejich obecních či městských úřadů. Seminář zahájil zástupce Ministerstva obrany pan Imrich Vetrák, poté všechny přítomné pozdravil ředitel Slezského zemského muzea pan Antonín Šimčík, zamyšlení nad odkazem padlých ve světových válkách a procítěné verše pronesla děkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity paní Eva Mrhačová.

Ing. Petr Ivanko z Krajského úřadu MSK jako odborný garant semináře svůj příspěvek zaměřil na shrnutí faktografických údajů, týkajících se předmětu semináře a také představil možnosti využití databáze Ministerstva obrany ČR pro zdokonalování informačního systému.

Honorární konzul Ruské federace v Ostravě pan Aleš Zedník ve svém projevu poděkoval panu řediteli Šimčíkovi za to, že Slezské zemské muzeum poskytlo své prostory pro konání semináře, neboť odborné téma je podtrženo autentickými dokumenty a exponáty, připomínající oběti války z řad Rudoarmějců. Připomenul fakt, že právě z řad vojáků Rudé armády při osvobozování Československa byly přineseny oběti, mnohonásobně převyšující součet všech ostatních padlých a zemřelých a ocenil úctu, prokazovanou jejich památce ve většině měst a obcí v MSK. Na druhé straně vyjádřil znepokojení ruské strany nad kroky některých samospráv, které – možná i v dobré víře – manipulují s válečnými hroby a památníky svévolně a proti zákonům a mezinárodním úmluvám. Při té příležitosti nabídl pomoc nejen svého konzulárního úřadu při řešení problémů, ale také pomoc generálního konzulátu RF v Brně a velvyslanectví RF v Praze, které uvedené problematice tradičně věnují velkou pozornost. V závěru semináře toto potvrdil i přítomný první tajemník velvyslanectví Ruské federace v Praze pan Anatolij Tomnikov, který požádal také všechny přítomné o spolupráci při vytváření katalogů a databází na ruské straně, směřujících k odstraňování „bílých míst“ v dokumentech, zachycujících hrdinství a oběti lidí ve válce.

Pan Imrich Vetrák posléze předal honorárnímu konzulovi RF panu Zedníkovi pamětní plaketu Ministerstva obrany ČR za osobní přínos péči o válečné hroby. Spolu s ním byla oceněna také vedoucí Památníku v Hrabyni paní Jana Horáková a dalších více jak deset zástupců měst a obcí v MSK, kteří vzorně pečují o válečné hroby a památníky. Součástí semináře byla také exkurze do Památníku a odborný výklad paní Horákové.

Honorární konzul s panem prvním tajemníkem velvyslanectví se poté v odpoledních hodinách setkali u Památníku padlých hrdinů Rudé armády v centru Ostravy v Komenského sadech se zástupci centrálního městského obvodu Moravská Ostrava, od kterých převzali stavební dokumentaci k připravované rekonstrukci památníku a jeho okolí spolu s žádostí o podporu ze strany orgánů Ruské federace. Den byl završen prohlídkou města, kterou panu Tomnikovovi připravil honorární konzulát ve spolupráci s Kanceláří primátora.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě